Penerimaan sijil Pengiktirafan Program Hidrografi Kategori A

Hidrografi
  YBhg. Dato’ Indera Sr Mohd Noor bin Isa, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia telah menerima sijil pengiktirafan program Hidrografi Kategori A daripada Dr. Mathias Jonas, Setiausaha Agung Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa (IHO) di Monaco. Majlis penyerahan sijil ini turut disaksikan oleh Mr. Mustafa Iptes, Pengarah IHO, Mr. Alberto Costa Neves, Setiausaha International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC). Turut hadir Laksda Hanafiah Hassan, Ketua Pengarah Pusat Hidrografi Nasional (PHN), Sr Hj. Ismail Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT), Sr Hj. Mohammad Azmi Mohd Zin, Pengerusi Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia (RISM), Sr Hj. Shaharuddin Musa, Presiden Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia (PEJUTA), YBhg. Dato’ Sr Dr. Hj. Md Said @ Mohd Zaid Abdullah, ahli jawatankuasa Pogram UTM Hydro III dan Prof. Sr Dr. Mohd Razali bin Mahmud, PengerusiInternational Federation of Surveyors (FIG) Commission 4 & Profesor Universiti Teknologi Malaysia (UTM).
 

Majlis Perasmian Global Surveyors’ Day 2019 (GSD2019)

GSD2019
  YB Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli telah merasmikan sambutan Global Surveyors’ Day 2019 (GSD2019) pada 24 Mac 2019 bertempat di Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kuala Lumpur. Turut hadir ialah YBhg. Dato’ Haji Suhaimi bin Haji Mamat, Timbalan Ketua Setiausaha (Tanah dan Sumber Asli) dan YBhg. Dato’ Sr Mohd Noor bin Isa, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia serta Ketua-ketua Jabatan/Agensi dan kakitangan di bawah Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS)

Sambutan GSD2019 yang bertemakan “Surveyors, Express the World”, julung-julung kalinya dianjurkan oleh JUPEM ini juga mendapat sokongan dari Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT), Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia (PEJUTA) dan Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM).