Dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan storan pangkalan data eBizV2 akan dilaksanakan mulai pada 14 Jun 2019 (Jumaat) jam 6.00 petang sehingga 17 Jun 2019 (Isnin), jam 6.00 pagi. Ianya dijangka akan menyebabkan gangguan terhadap perkhidmatan sistem eBizV2, khususnya fungsi Peta Interaktif. Sehubungan dengan itu kami mohon maaf di atas sebarang kesulitan. Sekian, terima kasih