Data Graviti.
Data graviti dicerap oleh JUPEM untuk dua tujuan utama:

  • Untuk menghitung pembetulan ortometrik bagi tujuan jaringan ukur aras jitu
  • Untuk menghitung geoid tempatan dan menghasilkan model geoid gravimetrik.

  • Jaringan Graviti Kelas Pertama mempunyai ketepatan 30 µGal. Data ini diukur dengan menggunakan alat gravimeter relatif berkejituan tinggi di sepanjang laluan ukur aras jitu pada sela 15 – 30 km di mana ia merujuk kpada jaringan IGSN71.
  • Jaringan Graviti Kelas Kedua mempunyai ketepatan 50 µGal. Data ini diukur di sepanjang laluan ukur aras pada sela 1- 5 km dengan menggunakan alat gravimeter relatif berkejituan tinggi.
  • Graviti Kelas Ketiga mempunyai ketepatan 100 µGal.Taburan sela stesen Tertib Ketiga adalah 800m – 1km setiap stesen dan selalunya berbentuk grid.

Setiap tahun.
Laluan utama jalanraya Malaysia.
RM 12.00 setiap stesen.