Liputan Semenanjung Malaysia

DTM Semenanjung Malaysia – No. Siri DTM_L7030 & DTM_L808
Model Paramuka Berdigit Semenanjung Malaysia.

JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 30 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih.

  • Peta Bercetak : 0
  • Data Vektor : 23
  • Peta Imbasan : 0

Rujuk katalog DTM_L7030 dan DTM_L808

Liputan Sabah dan Sarawak

DTM Sabah dan Sarawak – No. Siri DTM_T738
Model Paramuka Berdigit Sabah & Sarawak.

JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 30 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih.

  • Peta Bercetak : 0
  • Data Vektor : 49
  • Peta Imbasan : 0