Berdasarkan nama lembar.
Terhad.
Gambar udara digital yang mana piksel geometri telah diperbetulkan dan diberi rujukan geografi. Merupakan struktur data raster.

Gambar udara digital yang mana piksel geometri telah diperbetulkan dan diberi rujukan geografi. Merupakan struktur data raster.

  • L808 – 38 lembar (2009-2012)
  • MY501 – 17 lembar (2010-2012)