Pelan Akui.

Pelan Akui disediakan mengikut format yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan lot dalam pelbagai skala yang disusun mengikut nombor Pelan Akui. Maklumat berkaitan lot seperti lokasi, nombor lot, keluasan lot, bearing dan jarak sempadan juga dipaparkan. Format Pelan Akui berdigit daripada Pangkalan Data Imej Dokumen (SPID) boleh diperolehi dalam format TIFF.
Terkini.
Semua JUPEM Negeri.
Berdasarkan kepada Jenis Perkhidmatan dan Kadar yang ditetapkan.
Boleh diperolehi dari Pusat-pusat Maklumat dan JualanData Geospatial JUPEM di seluruh negara atau secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal.