Data MyGeoid.
MyGeoid adalah model Geoid tempatan yang dihasilkan dari gabungan data – data seperti data gravity terrestrial, data DEM, satelit altimetry dan sebagainya. Penggunaan MyGeoid dalam pembangunan negara adalah penting sebagai rujukan ketinggian kepada kerja – kerja pembinaan infrastruktrur, saintifik, penyelidikan dan sebagainya.

Data MyGEOID boleh dibekalkan dalam bentuk softcopy iaitu:

 • Data Geoid dalam format binary
 • Data Geoid dengan keluasan/saiz mengikut peta topografi (30km – 30km)
 • Data mengikut saiz lembar peta atau dalam saiz di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak

2004/2005

 • Transformasi Ketinggian menggunakan MyGeoid : RM3.00 per titik
 • Satu lembar berliputan 30kmx30km : RM250.00 per lembar
 • Semenanjung Malaysia : RM20,000.00 per set
 • Sabah : RM10,000.00 per set
 • Sarawak : RM10,000.00 per set
 • Wilayah Persekutuan Labuan : RM250.00 per lembar

 • Untuk satu (1) titik:
  • Id stesen/latitud/longitud/ketinggian(Ellipsoidal/MSL) – (perpuluhan darjah)
  • Id stesen/latitud/longitud/ketinggian(Ellipsoidal/MSL) – (darjah, minit, saat)
 • Untuk satu lembar peta (30km x 30km):
  • Koordinat tengah kawasan yang dipilih (WGS84)/GDM 2000

Boleh diperolehi dari Pusat-pusat Maklumat dan JualanData Geospatial JUPEM di seluruh negara atau secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal.