Data MYRTK.
MyRTKnet merupakan sistem prasarana yang dibentuk oleh jaringan stesen-stesen rujukan Global Navigation Satellite System (GNSS) dan Pusat Kawalan yang diselenggara oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) bagi membekalkan data-data GNSS yang diperlukan, terutamanya untuk menghasilkan maklumat kedudukan di lapangan dalam masa hakiki. Perkhidmatan MyRTKnet mula dibangunkan pada tahun 2003 yang terdiri daripada 27 stesen rujukan GNSS diseluruh negara. Dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna, JUPEM telah menambah 51 lagi stesen rujukan GNSS dalam tahun 2006 hingga 2008.
Dengan pertambahan ini menjadikan jaringan MyRTKnet terdiri daripada 78 stesen Aktif GNSS yang berjarak 30 hingga 150 km di mana 50 stesen di Semenanjung Malaysia manakala 28 stesen di Sabah dan Sarawak. Stesen-stesen ini dibina khusus untuk mengutip data GNSS secara berterusan yang kemudiannya disalurkan kepada Pusat Kawalan MyRTKnet di Seksyen Geodesi, JUPEM melalui talian telekomunikasi jalur lebar. Pusat Kawalan MyRTKnet pula bertanggungjawab bagi menerbit dan menyebar data pembetulan GNSS kepada pengguna bergerak dalam masa hakiki. Buat masa ini ketepatan sentimeter mampu dicapai oleh pengguna RTK yang berada di Semenanjung Malaysia, Kuching di Sarawak dan Kota Kinabalu di Sabah. Selain itu, seluruh negara juga diliputi oleh perkhidmatan DGPS dengan ketepatan 20 hingga 50 sentimeter selagi wujudnya talian telekomunikasi di kawasan tersebut bagi menghubungkan pengguna dengan pangkalan data di pusat kawalan.

Amnya, perkhidmatan yang diberikan oleh MyRTKnet adalah dalam bentuk pembekalan data seperti dalam jadual di bawah. Data-data yang dibekalkan kepada pengguna terdiri daripada data masa hakiki dan juga data post-processed di mana penggunaannya bergantung kepada objektif pengukuran itu sendiri. Data untuk tujuan post-processed terdiri daripada data RINEX dan Virtual Rinex yang mana boleh dimuat turun melalui laman web JUPEM dalam sela 0.1 saat hingga 60 saat. Dalam pada itu, pengguna perlulah mematuhi spesifikasi pengukuran yang telah ditetapkan Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan No. 9/2005 semasa mengendalikan kerja bagi mendapatkan hasil pengukuran yang baik.

BIL JENIS DATA CIRI-CIRI DATA
1 Pembetulan Stesen Rujukan Maya Masa Hakiki
2 Pembetulan Rujukan Tunggal Masa Hakiki
3 Pembetulan Differential Global Positioning System (DGPS) Berasaskan Jaringan Masa Hakiki
4 Data Virtual RINEX Post-Processed
5 Data RINEX Post-Processed
Malaysia.
BIL JENIS DATA HARGA BELIAN
1
Pembetulan Stesen Rujukan Maya Masa Hakiki (VRS) RTK/VRS Differential GPS (DGPS) / Pembetulan GPS Rujukan Tunggal Masa Hakiki
RM 1,000.00 setiap pengguna bagi setahun
2
Data pasca-proses VRS GPS RINEX
RM 1.00 setiap minit bagi setiap stesen
3
Data pasca-proses Stesen Rujukan GPS
RM 2.00 setiap jam bagi setiap stesen
Boleh diperolehi dari Pusat-pusat Maklumat dan Jualan Data Geospatial JUPEM di seluruh negara atau secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal.