Kertas Pembentangan Seminar Juruukur dan Jurugeospatial JUPEM 2018 pada 5 – 7 Oktober 2018 di INSTUN

Bil Tajuk Dibentangkan oleh
1 Ucaptama Seminar YBhg. Dato’ Sr Mohd Noor bin Isa, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia
2 Trend Pengurusan Geospatial – Menghimpun Kekuatan Mendepani Cabaran YBrs. Sr Mohamad Kamali bin Adimin, Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I
3 Profesionalisme dan Pengurusan Organisasi YBrs. Sr Haji Ramli bin Nor, Pengarah Ukur Bahagian  (Kadaster)
4 Senario Cabaran sebagai Juruukur Tanah Berlesen Sr Haji Mohammad Azmi bin Mohd. Zin, Presiden Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia (RISM)
5 Seni Keterampilan Puan Rahimah binti Yeop, Jendela Ilmu Solutions
6 Majlis-Majlis Rasmi dan Protokol Puan Rahimah binti Yeop, Jendela Ilmu Solutions
7 Makan Sihat Hidup Sihat Puan Ili Dalila Tajudin, Pegawai Sains Pemakanan Klinik Kesihatan Tanjung Malim
8 Pengukuhan Integriti & Pencegahan Rasuah PsK. Mohammad Nasir bin Mat Jam, Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)