• Penentuan Arah Kiblat
  • Penentuan Takwim Islam Malaysia
  • Penentuan Waktu Solat Bagi Negeri-negeri
  • Sistem Maklumat Geografi Ketenteraan
  • Merekabentuk dan Mencetak Dokumen Keselamatan
  • Mencerap, Merekod dan Mengeluarkan Buku Ramalan Pasang Surut