Data Terbuka Kerajaan ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan.

Tujuan pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan adalah untuk meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Di samping itu, pelaksanaan data terbuka kerajaan juga dapat meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan.

Penggunaan data dan penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat: Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Untuk maklumat lanjut, sila layari Portal Rasmi Data Terbuka Malaysia

Tajuk Format
Semakan Kerja Ukuran Hakmilik Tanah Oleh Jurukur Tanah Berlesen XLSX, CSV
Penyediaan Suratan Hakmilik Gantian Ke Pejabat Tanah/Pejabat Tanah Dan Galian XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri L808 XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri L905 XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri L931 XLSX, CSV
Senarai Liputan Kawasan Ortofoto LiDAR XLSX, CSV
 Senarai dan Lokasi Stesen Tolok Air Pasang Surut (STAPS) Malaysia XLSX, CSV
 Ukuran Hakmilik Tanah Jabatan Bagi 13 JUPEM Negeri XLSX, CSV
 Senarai Peta Topografi Siri MY701T XLSX, CSV
 Keluasan Malaysia XLSX, CSV
 Senarai Pangkalan Data Topografi Skala 1:5,000 bagi tahun 2015-2017 XLSX, CSV
 Senarai Liputan Kawasan Foto Udara XLSX, CSV
 Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Sembilan XLSX, CSV
 Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Kedah XLSX, CSV
 Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Pulau Pinang XLSX, CSV
 Senarai Lokasi Stesen GPS di Negeri Johor XLSX, CSV
 Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama di Negeri Johor XLSX, CSV
 Penyediaan Suratan Hakmilik Gantian Mengikut Negeri XLSX, CSV
 Semakan Kerja Ukuran Hakmilik Tanah oleh JTB bagi 13 JUPEM Negeri XLSX, CSV
 Senarai Lokasi Tanda Aras di Negeri Johor XLSX, CSV
 Senarai Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Johor XLSX, CSV
 Senarai Lokasi Stesen Rangkaian MyRTKnet di Malaysia XLSX, CSV
 Senarai Ortofoto XLSX, CSV
 Senarai Peta Siri Topografi L7030 XLSX, CSV
 Senarai Peta Topografi Siri MY512A XLSX, CSV
 Senarai Peta Topografi Siri MY502A XLSX, CSV
 Senarai Peta Topografi Siri MY711T XLSX, CSV
 Senarai Peta Topografi Siri T738 XLSX, CSV
 Senarai Lokasi Stesen GPS di Negeri Kedah XLSX, CSV
 Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama di Negeri Kedah XLSX, CSV