1. JUPEM T30/2019: PEROLEHAN PEMERKASAAN SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 110101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 7 hingga 28 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran :
 
2. JUPEM T14/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SmartKADASTER BAGI KAWASAN GREATER KL SEHINGGA SEREMBAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 6 Mei 2019 - 28 Mei 2019
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 7 Mei 2019 (Selasa) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Lampiran :
 
3. JUPEM T29/2019: PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY DAN TIGA PULUH (30) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221502
  Tempoh : 3 Mei 2019 - 24 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran :
 
Tiada rekod.

Tender 2018

NO TENDER BAHAGIAN/
SEKSYEN
SYARIKAT NILAI (RM)
JUPEM
T1/2018
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN KORPORAT TULIP RESOURCES SDN. BHD. 3,752,000.00
JUPEM T3/2018 PEROLEHAN PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) KE DALAM DOMAIN ACTIVE DIRECTORY BERSEPADU JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG TULIP RESOURCES SDN. BHD. 553,660.00
JUPEM T4/2018 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG GEO SPATIAL SOLUTIONS SDN. BHD. 1,149,959.95
JUPEM T5/2018 PEROLEHAN PERISIAN ICT BAGI TUJUAN PEMPROSESAN DATA PEMETAAN UTILITI DI JUPEM NEGERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI FELDA PRODATA SYSTEMS SDN. BHD. 1,040,000.00

Sebut Harga 2018

NO SEBUT HARGA BAHAGIAN/
SEKSYEN
SYARIKAT NILAI (RM)
 JUPEM SH1/2018 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI LANGGANAN LESEN PERISIAN ADOBE UNTUK BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS GEOPIXEL SDN. BHD 71,505.00
JUPEM SH2/2018 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI IBAI, TERENGGANU, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN. BHD 453,000.00
JUPEM SH3/2018 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI TONG, TERENGGANU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG MK SURVEY SDN. BHD 429,600.00
JUPEM SH4/2018 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN KOTA BHARU, KELANTAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PENGUTIPAN DATA GEOSPATIAL SECARA ATAS TALIAN BAGI BAHAGIAN
GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA(JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR(NRE)
BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG MAP2U SDN. BHD 438,200.00
JUPEM SH6/2018 PEROLEHAN MENAIKTARAF PERKHIDMATAN WIFI BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN KORPORAT KRIDENTIA TECH SDN. BHD 425,060.00
JUPEM SH7/2018 PEROLEHAN PEMBANGUNAN PORTAL MALAYSIA GEOSPATIAL DATA SERVICES (MYGEOSERVES) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PANGKALAN DATA DAN GEOSPATIAL NEGARA NEXTPLUS SYSTEMS SDN. BHD 468,002.90
JUPEM SH8/2018 PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK UNTUK PRINTER DAN PLOTTER DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN NOVAMI HOLDINGS SDN. BHD 496,110.01
JUPEM SH10/2018 PEROLEHAN PENGGANTIAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SEPULUH (10) UNIT HARD DISK DRIVE (HDD) BAGI STORAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM (GDAS) DI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG PLISCA (M) SDN. BHD 180,500.00
JUPEM SH12/2018 PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTAINANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN NEXTPLUS SYSTEM SDN. BHD 498,247.20
JUPEM SH13/2018 PEROLEHAN BEKALAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR ELEKTRIK BAGI SISTEM MALAYSIA REAL-TIME KINEMATIC GNSS NETWORK (MyRTKnet) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN UKUR GEODETIK KERLIPAN PINTAS SDN. BHD 460,448.00

Rundingan Terus 2018

NO SEBUT HARGA BAHAGIAN/
SEKSYEN
SYARIKAT NILAI (RM)
JUPEM RT1/2018 PEROLEHAN GIS (ARCGIS) ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA) UNTUK BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JUPEM NEGERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA(JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN ESRI MALAYSIA SDN. BHD 4,266,500.00