• Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar Negara adalah dilarang.
  • Menyebarkan maklumat yang bersifat negatif atau apa-apa yang boleh menjejaskan reputasi Jabatan dan Perkhidmatan Awam adalah dilarang.
  • Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web JUPEM Geoportal mestilah mendapat kelulusan Ketua Jabatan/Bahagian.
  • Sebarang perbuatan menceroboh dan percubaan untuk menggodam laman web JUPEM Geoportal adalah dilarang.