Tarikh diterbitkan : 01 Oct 2019

Bengkel Pembangunan Pelan Strategik JUPEM 2021-2025 (Fasa 2)

Bengkel Pembangunan Pelan Strategik JUPEM 2021-2025 (Fasa 2) telah diadakan pada 25 hingga 27 September 2019 bertempat di Avillion Port Dickson, Negeri Sembilan. Bengkel ini telah dirasmikan oleh YBrs. Sr Dr. Azhari bin Mohamed, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia yang turut dihadiri oleh 46 pegawai kanan dari pelbagai bahagian di Ibu Pejabat JUPEM.
 
Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk menghasilkan Pelan Strategik JUPEM di mana ia merupakan ‘blue print’ yang menjadi asas rujukan bagi menentukan hala tuju ke arah pencapaian matlamat Jabatan supaya perancangan kerja akan menjadi lebih fokus, terancang dan bersistematik dalam memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan ukur, pemetaan dan geospatial di samping mampu mencapai kehendak pihak berkepentingan dan memberi kepuasan kepada pelanggan.