Tarikh diterbitkan : 04 Oct 2019

Bengkel Pemantapan Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang, Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 JUPEM

Bengkel Pemantapan Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang, Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 JUPEM telah diadakan pada 24 hingga 27 September 2019 bertempat di Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands, Pahang Darul Makmur.
 
Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk menambahbaik dan memantapkan Pelan Pengurusan Risiko dan Peluang di Bahagian/Seksyen/JUPEM Negeri yang terlibat. Selain itu, bengkel ini juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada peserta kaedah untuk mengenalpasti, menilai, menganalisis dan mengurus risiko dalam pengurusan dan penerbitan peta topografi serta pengurusan dan perkhidmatan ukur kadaster supaya dapat disebar luas kepada semua pegawai dan kakitangan di Bahagian/Seksyen/JUPEM Negeri masing-masing.
 
Bengkel ini telah dikendalikan oleh Encik Ridzuan bin Muhammad dari Perunding Inokreatif Q dan dihadiri oleh 39 orang peserta. Bagi mendapatkan pandangan pihak pengurusan, Bahagian Kadaster serta Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan telah mewakilkan masing-masing seorang pegawai sebagai panel penilai hasil bengkel tersebut. Secara keseluruhan, bengkel tersebut telah mencapai objektif yang digariskan.