Tarikh diterbitkan : 23 Nov 2022

MAKLUMAN GANGGUAN CAPAIAN eKADASTER JUPEM SELANGOR

Dimaklumkan bahawa sistem eKADASTER JUPEM Selangor mengalami kerja-kerja pengemaskinian modul JUPEM2U dan CSRS oleh pihak vendor akan dilaksanakan pada 25 November 2022 (Jumaat) pada jam 12.00 tengah hari hingga 8.00 malam.

Maaf atas kesulitan dan kerjasama dari pihak tuan amatlah saya hargai.

Sekian, terima kasih.