Tarikh diterbitkan : 27 Jun 2023

SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM ( SUBJEK JABATAN ) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) BILANGAN 1 TAHUN 2023

Peperiksaan Perkhidmatan Awam (Subjek Jabatan) JUPEM, Bilangan 1 Tahun 2023 telah berlangsung pada 3 Mei 2023 (Kertas Urusan Am) dan 8-12 Mei 2023 (Kertas Ujian Amali). 

Sehubungan itu, Tuan/Puan yang telah menduduki peperiksaan boleh menyemak keputusan masing-masing di pautan berikut: https://tinyurl.com/jupemexam 

Keputusan ini adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan. 

Sekian, terima kasih. 

 

Urus Setia Peperiksaan Jabatan 

Seksyen Pembangunan Kompetensi 

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia