Tarikh diterbitkan : 28 Nov 2023

SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM (SUBJEK JABATAN) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) BILANGAN 2 TAHUN 2023

Peperiksaan Perkhidmatan Awam (Subjek Jabatan) JUPEM, Bilangan 2 Tahun 2023 telah berlangsung pada 10 Oktober 2023 (Kertas Urusan Am) dan 16-20 Oktober 2023 (Kertas Ujian Amali).

Sehubungan itu, Tuan/Puan yang telah mennduduki peperiksaan boleh menyemak keputusan masing-masing di pautan berikut : https://tinyurl.com/exambil2-2023

Keputusan ini adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih.


Urus Setia Peperiksaan Jabatan
Seksyen Pembangunan Kompetensi
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia