Tarikh diterbitkan : 14 Apr 2021

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (Kenderaan)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan akan membuat tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (Kenderaan). Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset Kenderaan NAZA KIA 2.5 (A) (No. Pendaftaran: PUTRAJAYA 3902).

Tarikh Tutup: 3 Mei 2021 (Isnin) / 12.00 tengah hari. Sila rujuk lampiran di bawah untuk maklumat lanjut.